Chào mừng bạn đến với trang thông tin phòng, chống HIV/AIDS Quảng Trị
New Page 1
New Page 1

TRANG CHỦ

Số lượt truy cập:

1112888

Số người online:

26

Số lượt truy cập tháng 1:

22398

Số lượt truy cập tháng 2:

12695

Số lượt truy cập tháng 3:

14761

Số lượt truy cập tháng 4:

15238

Số lượt truy cập tháng 5:

15135

Số lượt truy cập tháng 6:

15200

Số lượt truy cập tháng 7:

15717

Số lượt truy cập tháng 8:

14568

Số lượt truy cập tháng 9:

434

Lượt truy cập: 6585

KẾ HOẠCH VÀ HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THÁNG CAO ĐIỂM DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV TỪ MẸ SANG CON 01/6 - 30/6/2012

     

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

THÁNG CAO ĐIỂM DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV TỪ MẸ SANG CON NĂM 2012

 (Từ ngày 01– 30/6/2012)

(Kèm theo công văn số 2609 /BYT-UBQG 50 ngày 04 tháng 05 năm 2012      

 của UBQG PCAIDS và PCTNMTMD)

 

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2012 sẽ được triển khai trong cả nước nhằm huy động sự tham gia của các các cấp bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể; các cơ quan, đơn vị; các tổ chức xã hội và mọi người dân vào các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Đồng thời là dịp để tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân nói chung, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và phụ nữ mang thai nói riêng về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; tạo cơ hội cho phụ nữ mang thai tiếp cận sớm các dịch vụ phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con... góp phần thực hiện thành công mục tiêu “Loại trừ hoàn toàn tình trang lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2015” của Liên hợp quốc mà Việt Nam đã cam kết thực hiện

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Về hoạt động truyền thông

- Mỗi địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị ở cơ sở tổ chức được ít nhất một hoạt động truyền thông về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con;

- Tất cả các cơ quan thông tin đại chúng ở cấp trung ương và cấp tỉnh; các cơ quan truyền thông ở cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, xã phường, thị trấn đều có tin, bài về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con;

- Ít nhất 80% số phụ nữ từ 15-49 tuổi được tiếp cận với các thông tin về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trong Tháng Cao điểm;

2.2. Về cung cấp dịch vụ chăm sóc và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

- Tăng các chỉ số phụ nữ mang thai được tư vấn, làm xét nghiệm HIV, quay lại nhận kết quả xét nghiệm HIV trong thời kỳ mang thai lên 30%.

- 100% số phụ nữ mang thai nhiễm HIV phát hiện được điều trị dự phòng sớm (từ tuần thứ 14).

- 100% số phụ nữ nhiễm HIV mang thai đến sinh đẻ tại bệnh viện có dịch vụ chăm sóc điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

- 100% số trẻ em sinh ra từ các bà mẹ nhiễm HIV được điều trị dự phòng và được cung cấp sữa thay thế.

II. CHỦ ĐỀ CỦA THÁNG CAO ĐIỂM

          1. Chủ đề của Tháng cao điểm

“Hướng tới loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2015”.

Chủ đề này cũng chính là 01 trong những mục tiêu chính do Đại hội đồng Liên hợp quốc đề ra tại Hội nghị cấp cao về phòng, chống HIV/AIDS (tháng 06 năm 2011) và Việt Nam đã cam kết thực hiện.

2. Các thông điệp truyền thông (theo phụ lục số 1)

III. ĐỐI TƯỢNG TÁC ĐỘNG CHÍNH:

1. Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản;

2. Phụ nữ mang thai;

3. Phụ nữ nhiễm HIV;

4. Phụ nữ mang thai nhiễm HIV;

5. Trẻ em sinh ra từ bà mẹ nhiễm HIV;

6. Chồng/bạn tình và thành viên gia đình của các nhóm phụ nữ trên;

7. Lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị và lãnh đạo cộng đồng

8. Lãnh đạo và nhân viên y tế tại các cơ sở cung cấp dịch vụ tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện; sức khoẻ sinh sản; dịch vụ chăm sóc và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con và các dịch vụ y tế khác có liên quan.

IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC THÁNG CAO ĐIỂM

Từ ngày 01-30 tháng 6 năm 2012.

V. YÊU CẦU KHI TRIỂN KHAI THÁNG CAO ĐIỂM

1. Huy động sự tham gia của các ngành, các cấp và toàn thể xã hội, đặc biệt là những phụ nữ và nam giới trong các nhóm đối tượng tác động chính (từ 01 đến 06 nêu trên) của Tháng Cao điểm.

2. Tăng cường sự phối hợp liên ngành từ tỉnh đến huyện, xã trong việc triển khai Tháng Cao điểm.

3. Tăng cường sự tiếp cận và chất lượng các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con bằng các biện pháp như:

+ Tổ chức các hoạt động quảng bá dịch vụ, bao gồm cả việc khách hàng giới thiệu cho khách hàng kèm theo các hình thức khuyến khích khác nhau;

+ Kéo dài thời gian mở cửa, nhất là ngoài giờ hành chính để thu hút được nhiều khách hàng. Nếu cần bố trí làm theo ca, huy động thêm lực lượng để đáp ứng;

+ Tinh thần thái độ làm việc của người cung cấp dịch vụ thân thiện hơn, cởi mở hơn;

+ Đảm bảo đủ vật tư, thuốc, sinh phẩm để phục vụ khách hàng; trong trường hợp có khó khăn phải kịp thời phản ánh với cơ quan chức năng để điều phối từ nơi khác hoặc từ nguồn dự trữ;

+ Thực hiện tối đa hoạt động giới thiệu dịch vụ chuyển tiếp, chuyển tuyến để phục vụ khách hàng tốt hơn, đồng thời hỗ trợ nhau tăng lượng khách hàng.

4. Các hoạt động trong Tháng Cao điểm được lồng ghép với các hoạt động của ngành y tế cũng như lồng ghép với các hoạt động khác của các chương trình phòng, chống HIV/AIDS; chăm sóc sức khoẻ sinh sản; làm mẹ an toàn; dinh dưỡng...

VI. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI TRONG THÁNG CAO ĐIỂM

1. Các hoạt động chỉ đạo, điều hành

          - Ban hành các văn bản chỉ đạo cho địa phương, đơn vị;

          - Điều phối việc cung cấp trang thiết bị, thuốc, sinh phẩm và tài liệu, ấn phẩm truyền thông phục vụ Tháng Cao điểm trong phạm vi địa phương, đơn vị;

          - Báo cáo kịp thời lên cấp trên, bao gồm cả Trung ương các tình huống phát sinh

          - Kiểm tra, đốn đốc, giám sát hỗ trợ hoạt động của địa phương, đơn vị.

          - Tổng kết Tháng Cao điểm và báo cáo lên cấp trên đúng thời hạn.

2. Các hoạt động truyền thông

 - Phát sóng các videoclip quảng bá về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con do Trung ương cấp hoặc do địa phương, đơn vị tự sản xuất.

- Tổ chức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương về gói dịch vụ toàn diện và địa điểm cung cấp các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại địa phương.

- Phát sóng các phóng sự, tọa đàm trên truyền hình về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

- Phát sóng phim phổ biến kiến thức về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trong Tháng Cao điểm.

- Phát sóng các thông điệp và địa chỉ cung cấp dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên Đài Phát thanh địa phương.

 - Điều phối và đưa vào sử dụng kịp thời các tài liệu truyền thông;

- Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp như nói chuyện, tư vấn, thăm gia đình, thảo luận nhóm thông qua đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên, y tế thôn bản và mạng lưới của các chương trình, dự án y tế khác.

- Tổ chức các đợt truyền thông lưu động tại các xã, phường, thôn  bản và cụm dân cư về phòng, chống HIV/AIDS nói chung và về Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con .

- Tổ chức các buổi nói chuyện về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trong các bệnh viện và các cơ sở y tế có liên quan khác.

3. Các hoạt động cung cấp dịch vụ

- Cung cấp các dịch vụ chăm sóc và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con toàn diện được tập trung cung cấp trong Tháng Cao điểm bao gồm:

+ Tư vấn, xét nghiệm HIV tự nguyện cho phụ nữ mang thai đặc biệt tập trung vào phụ nữ có nguy cơ lây nhiễm HIV;

+ Chăm sóc và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cho bà mẹ mang thai nhiễm HIV/phụ nữ nhiễm HIV mang thai và trẻ sinh ra từ họ;

+ Cung cấp sữa cho trẻ sinh ra từ các bà mẹ nhiễm HIV đến ít nhất 6 tháng tuổi; 

+ Giới thiệu chuyển tiếp những phụ nữ và trẻ em thuộc các nhóm nêu trên tới các dịch vụ phù hợp về dự phòng, chăm sóc, điều trị và hỗ trợ liên quan đến HIV/AIDS.

- Tăng cường các hoạt động khám, quản lý thai sản, cung cấp các dịch vụ về kế hoạch hoá gia đình cho phụ nữ nói chung và phụ nữ nhiễm HIV nói riêng.

VII. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

* Tuyến tỉnh :

 

TT

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

 

 

1

Ban hành văn bản của Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh kèm theo  kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2012

 

 

Sở Y tế

 

 

TTPC HIV/AIDS

2

Hội nghị triển khai tháng chiến dịch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con 2012

TTPC HIV/AIDS

Các Sở, ban, ngành liên quan, các Trung tâm y tế tuyến tỉnh liên quan, các TTYT huyện, thị, thành phố

3

 Phối hợp ban, ngành, đoàn thể gửi văn bản hướng dẫn cơ sở vận động BMMT tham gia tư vấn XN HIV tự nguyện trên toàn tỉnh.

 

 

Hội LHPN tỉnh

TTPC HIV/AIDS

4

Phát sóng các videoclip quảng bá về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con do Trung ương cấp

Làm phim phóng sự ngắn phát trên đài truyền hình Quảng Trị

TT TTGDSK tỉnh

TTPC HIV/AIDS

5

Tập huấn cho cán bộ y tế khoa Sản, Nhi BVĐK tỉnh, huyện, thị, thành phố về kỹ năng tư vấn XN HIV tự nguyện cho phụ nữ mang thai; chăm sóc và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con toàn diện; giới thiệu chuyển tiếp tới các dịch vụ phù hợp về dự phòng, chăm sóc, điều trị, và hỗ trợ liên quan đến HIV/AIDS.

 

BVĐK tỉnh

TTPC HIV/AIDS

6

Tập huấn cho cán bộ chuyên trách  huyện, thị, thành phố, xã, phường, thị trấn về kỹ năng tư vấn XN HIV tự nguyện cho phụ nữ mang thai; chăm sóc và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con toàn diện; giới thiệu chuyển tiếp tới các dịch vụ phù hợp về dự phòng, chăm sóc, điều trị, và hỗ trợ liên quan đến HIV/AIDS.

 

TTPC HIV/AIDS

 

Trung tâm CSSKSS tỉnh

 

7

Truyền thông trực tiếp và tư vấn, xét nghiệm HIV tự nguyện cho bà mẹ mang thai tại 3 xã/huyện/9huyện, thị, thành phố

 

TTPC HIV/AIDS

Trung tâm SSKSS tỉnh

 

 

TTYT huyện, thị, thành phố

Trạm y tế xã, phường, thị trấn

 

8

 

Tư vấn xét nghiệm tự nguyện cho BMMT tại 05 phòng VCT trên toàn tỉnh

05 Phòng VCT:

TTPC HIV/AIDS tỉnh-

khoa Sản BVĐK tỉnh

BVĐK KV Triệu Hải

TTYT Hướng Hoá

TTYT Đakrông

- BVĐK huyện Vĩnh Linh

TTPC HIV/AIDS

9

Băng vượt đường tại 4 trục đường chính thành phố Đông Hà

TTPC HIV/AIDS tỉnh

 

10

 

Cung cấp thuốc ARV để DPLTMC

Cung cấp sữa ăn thay thế cho trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV

 

TTPC HIV/AIDS tỉnh

 

BVĐK tỉnh

11

Tư vấn nuôi dưỡng trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV

Tư vấn, chăm sóc và theo dõi cho bé và mẹ nhiễm HIV sau sinh.

Khoa Sản, khoa Nhi

BVĐK tỉnh

 

TTPC HIV/AIDS tỉnh

12

Giám sát hỗ trợ các hoạt động tại các huyện, thị, thành phố, báo cáo lên BCĐ, Cục PC HIV/AIDS

TTPC HIV/AIDS tỉnh

 

 

 

* Tuyến huyện, thị, thành phố:

 

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

 

- Hội nghị triển khai tháng chiến dịch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con 2012

- Truyền thông trực tiếp, tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện, lấy mẫu xét nghiệm BMMT tại xã, phường, thị trấn

Băng vượt đường ở 4 trục đường chính của trung tâm huyện

- Truyền thông lưu động

- Giám sát hỗ trợ tuyến xã về hoạt động tháng cao điểm dự phòng, lây truyền HIV từ mẹ sang con  năm 2012.

- Tổng hợp và gửi báo cáo về Trung tâm PC HIV/AIDS tỉnh trước ngày 20/7/201

 

 TTYT 9 huyện/ thị xã/ thành phố 

 

 

 

 

Các ban, ngành liên quan, Trạm y tế xã, phường, thị trấn

 

 

 

 

 

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Cơ quan chỉ đạo triển khai hoạt động tháng cao điểm:

- BCĐ PC tội phạm, HIV/AIDS, PC tệ nạn MT, MD tỉnh;

- Sở Y tế - Cơ quan thường trực phòng, chống HIV/AIDS;

2. Cơ quan thường trực tháng cao điểm:

- Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS;

3. Đơn vị phối hợp thực hiện:

3.1. Tuyến tỉnh

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

- Chi cục Dân số và Kế hoạch hoá gia đình;

- Trung tâm Sức khoẻ sinh sản tỉnh;

- Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ tỉnh

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải (Khoa sản, Khoa nhi);

- Các Ban quản lý Dự án Phòng, chống HIV/AIDS tại Quảng Trị;

3.2. Tuyến huyện, thị, thành phố:

- Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm huyện, thị, thành phố;

- Phòng Y tế các huyện, thị, thành phố;

- Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành phố;

- Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, thị, thành phố;

- Bệnh viện Đa khoa huyện, thị, thành phố (Khoa sản, Khoa nhi);

- Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS xã, phường, thị trấn

- Trạm y tế các xã, phường.

- Ban quản lý các dự án tại địa phương.

VIII. KINH PHÍ:

- Ngân sách Chương trình Mục tiêu Quốc gia

- Ngân sách địa phương

- Huy động các nguồn lực khác

 

 

 

 

Phụ lục 1

KHẨU HIỆU TRUYỀN THÔNG THÁNG CAO ĐIỂM DỰ PHÒNG

LÂY TRUYỀN HIV TỪ MẸ SANG CON NĂM 2012

 

1. Phụ nữ mang thai hãy đến ngay các cơ sở y tế để được tư vấn và xét nghiệm HIV!

2. Phụ nữ mang thai nhiễm HIV hãy đến các cơ sở y tế để được chăm sóc và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con!

3. Hãy đưa trẻ sinh ra từ bà mẹ nhiễm HIV đến các cơ sở y tế để được theo dõi, chăm sóc và điều trị thích hợp!

4. Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS!

5. Không dùng chung bơm kim tiêm và các dụng cụ xuyên chích qua da để phòng lây nhiễm HIV!

6. Hãy sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục để phòng lây nhiễm HIV!

7. Sống lành mạnh thuỷ chung để bảo vệ hạnh phúc của gia đình bạn!

8. Phụ nữ mang thai nhiễm HIV hãy tuân thủ điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con theo đúng hướng dẫn của cán bộ y tế;

9. Mẹ nhiễm HIV cần nuôi trẻ sau sinh theo chỉ dẫn của cán bộ y tế!

10. Nam giới hãy chủ động dự phòng lây nhiễm HIV cho chính bản thân mình và người thân!

11. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2012!

12. Tiến tới loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2015!

13. Mục tiêu không có trẻ nhiễm HIV lây từ mẹ là hoàn toàn có thể thực hiện được!

 

 

CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI THÁNG CAO ĐIỂM DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV TỪ MẸ SANG CON NĂM 2012
 
 

BAN CHỈ ĐẠO PC TP, HIV/AIDS     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ TN MT, MD TỈNH QUẢNG TRỊ                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ Y TẾ - CƠ QUAN TT PC AIDS                          

                                                                     

Số:        /SYT-BCĐAIDS                                       Quảng Trị, ngày     tháng 5 năm 2012

Về việc triển khai Tháng Cao điểm dự phòng

Lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2012.

 

 

 

Kính gửi:  Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS

                 và tệ nạn ma tuý, mại dâm các  huyện, thị, thành phố.

 

 

Từ năm 2009, Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm đã quyết định phát động Tháng Cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con vào tháng 6 hàng năm.

Tháng Cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con nhằm huy động sự tham gia của các cấp bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức xã hội và mọi người dân vào các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Đồng thời là dịp để tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân nói chung, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và phụ nữ mang thai nói riêng về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; tạo cơ hội cho phụ nữ mang thai tiếp cận sớm các dịch vụ phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con góp phần thực hiện thành công mục tiêu “Loại trừ hoàn toàn tình trạng lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2015” của Liên hợp quốc mà Việt Nam đã cam kết thực hiện.

Năm 2012, Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý mại dâm quyết định phát động Tháng Cao điểm dự phòng lây truyền  HIV từ mẹ sang con trên phạm vi cả nước từ ngày 01 đến ngày 30/6/2012.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, HIV/ AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức  Tháng Cao điểm dự phòng lây truyền HIV năm 2012 đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, HIV/ AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm các huyện, thị, thành phố có kế hoạch cụ thể, chỉ đạo tổ chức thực hiện và giám sát các hoạt động của Tháng Cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, đơn vị.

Kết thúc Tháng Cao điểm Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, HIV/ AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm các huyện, thị, thành phố đánh giá, tổng kết và gửi báo cáo về Sở Y tế (qua Trung tâmPhòng, chống HIV/AIDS, số: 295 – Hùng Vương – TP. Đông Hà) trước ngày 20/7/2012 để Sở Y tế tổng hợp báo cáo Bộ Y tế và Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, AIDS, tội phạm ma tuý, mại dâm tỉnh.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:                                                                                        TM. BAN CHỈ  ĐẠO

- Như trên;                                                                                       PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC

- Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Đức Chính –                         

Trưởng Ban Chỉ đạo (để báo cáo);

- Sở Y tế;

- Trung tâm PC HIV/AIDS tỉnh; 

- Các đơn vị liên quan;                                                                           GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ                                                                                                            

- Các bệnh viện,  TTYT 09 huyện, thị, thành phố;                                       Trần Văn Thành   

- Lưu: VT,  AIDS.                                                                                    

File đính kèm:

Tin khác

“Hướng tới không còn trẻ nhiễm HIV từ mẹ”(31/5/2012)

Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con góp phần bảo vệ thế hệ tương lai (31/5/2012)

“Vì những đứa con không nhiễm HIV”(31/5/2012)

HIV lây truyền từ mẹ sang con như thế nào?(31/5/2012)

Tích cực truyên truyền từ cơ sở(31/5/2012)

Xem tất cả tin

Quay lại   Lên đầu trang

Nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ em sinh ra từ bà mẹ nhiễm HIV phần 1

Chương trình phát thanh về phòng, chống HIV/AIDS năm 2011

Tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS

Hòa nhịp con tim

Thông tin phòng, chống HIV/AIDS

Địa chỉ: 295 Hùng Vương - TP. Đông Hà - Quảng Trị

Chịu trách nhiệm nội dung : Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Quảng Trị

Thiết kế bởi: Trung tâm Tin học - Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Trị